သမိုင်း

အိုင်ကွန် (၆)

၁၉၅၆ ရှန်ဟိုင်း။
Xinye လျှပ်စစ်။

အိုင်ကွန် (၁)

Deyang
Dongfang လျှပ်စစ်။

အိုင်ကွန် (၅)

စီချွမ်။
အရှေ့တိုင်း ရေအားလျှပ်စစ်

အိုင်ကွန်-၄

တရုတ်။
Dongfang ရေထိန်းသိမ်းမှု

အိုင်ကွန် (၃)

Dongfang Hobo စက်ရုပ်

ပုံ (၇)

Dongfang Green နည်းပညာ

အိုင်ကွန်

308 မူပိုင်ခွင့်

အိုင်ကွန် (၂)

National SRDI "Little Giant" လုပ်ငန်း

အိုင်ကွန် (၄)

ငါတို့လမ်းပေါ်ရောက်နေပြီ......