လုပ်ငန်းဂုဏ်

ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်

 • သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတိုးတက်မှု 2016 ခုနှစ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတည်ဆောက်ရေးတွင်ပထမဆု

  သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတိုးတက်မှု 2016 ခုနှစ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတည်ဆောက်ရေးတွင်ပထမဆု

 • လုပ်ငန်းခရက်ဒစ်အဆင့် AAA (အမြင့်ဆုံးအဆင့်) လက်မှတ်

  လုပ်ငန်းခရက်ဒစ်အဆင့် AAA (အမြင့်ဆုံးအဆင့်) လက်မှတ်

 • National Excellent Water Conservancy Enterprise

  National Excellent Water Conservancy Enterprise

 • အမျိုးသားအဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်း

  အမျိုးသားအဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်း

 • “ကတိများနှင့် စာချုပ်များကို လေးစားလိုက်နာခြင်း” ၏ အမျိုးသားလုပ်ငန်း

  “ကတိများနှင့် စာချုပ်များကို လေးစားလိုက်နာခြင်း” ၏ အမျိုးသားလုပ်ငန်း

 • အမျိုးသား SRDI

  National SRDI "Little Giant" လုပ်ငန်း

 • Jinsha ရေအားလျှပ်စစ်စခန်း၏အကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်သူ

  Jinsha ရေအားလျှပ်စစ်စခန်း၏အကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်သူ

 • Baihetan ရေအားလျှပ်စစ်စခန်း၏ 2019 ခုနှစ်တွင် အထူးကောင်းမွန်သော ထုတ်လုပ်သူ

  Baihetan ရေအားလျှပ်စစ်စခန်း၏ 2019 ခုနှစ်တွင် အထူးကောင်းမွန်သော ထုတ်လုပ်သူ

 • Baihetan ရေအားလျှပ်စစ်စခန်း၏ 2020 ခုနှစ်တွင် အထူးကောင်းမွန်သော ထုတ်လုပ်သူ

  Baihetan ရေအားလျှပ်စစ်စခန်း၏ 2020 ခုနှစ်တွင် အထူးကောင်းမွန်သော ထုတ်လုပ်သူ

 • 2018 ခုနှစ် လျှပ်စစ်စွမ်းအားတည်ဆောက်ရေး သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတိုးတက်မှု တတိယဆု

  2018 ခုနှစ် လျှပ်စစ်စွမ်းအားတည်ဆောက်ရေး သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတိုးတက်မှု တတိယဆု

 • စီချွမ်ပြည်နယ်တွင် ပထမဆုံးအမှိုက်ပုံး

  စီချွမ်ပြည်နယ်တွင် ပထမဆုံးအမှိုက်ပုံး

 • National Excellent Water Conservancy Enterprise

  National Excellent Water Conservancy Enterprise

ISO

 • OHSA18001:2007

  OHSA18001:2007

 • ISO45001:2018

  ISO45001:2018

 • ISO14001:2015

  ISO14001:2015

 • ISO14001:2015

  ISO14001:2015

 • ISO9001:2015

  ISO9001:2015

 • ISO9001:2015

  ISO9001:2015

မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

 • မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်-(၁)၊
 • မူပိုင်ခွင့်-လက်မှတ်- ၁
 • မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်-(၁၉)၊
 • မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်-(၁၈)၊
 • မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်-(၁၇)၊
 • မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်-(၁၃)၊
 • မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်-(၁၂)၊
 • မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်-(၈)၊
 • မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်-(၇)၊
 • မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်-(၃)၊
 • မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်-(၁၆)၊
 • မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်-(၁၅)၊
 • မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်-(၁၄)၊
 • မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်-(၉)၊
 • မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်-(၂)၊
 • မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်-(၄)၊
 • မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်-(၁၁)၊
 • မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်-(၁၀)ခု၊
 • မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်-(၆)၊
 • မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်-(၅)၊